صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۲.۵۷ ۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۰
۲ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۲.۵۷ (۲.۵۹) ۱,۰۶۰,۰۰۰ (۹۹.۹۹)
۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۲.۵۷ ۰.۱۸ ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۹۵.۶۵
۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۲.۵۸ ۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۰
۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۲.۵۷ ۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۲.۵۸ (۰.۰۴) ۱,۰۸۰,۰۰۰ (۱۳.۸۱)
۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۲.۵۳ ۰.۱۹ ۹۲۹,۲۹۸.۰۹ ۱۰۱.۴۴
۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۲.۵۴ (۱.۴۵) ۹۳۴,۱۶۸.۶۷ (۹۹.۵۱)
۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۲.۵۴ (۰.۶۸) ۹۳۸,۴۰۳.۳۷ (۹۱.۸۵)
۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۲.۵۴ (۰.۴۹) ۹۵۲,۱۹۵.۹۹ (۸۳.۱۷)
۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۲.۵۴ ۰ ۹۴۳,۰۷۳.۳۲ ۰
۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۲.۵۴ ۰ ۹۳۴,۰۲۳.۵۶ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۲.۵۵ (۰.۵۵) ۹۶۶,۶۲۱.۷۷ (۸۶.۷۷)
۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۲.۵۵ (۰.۳۴) ۹۶۵,۶۹۰.۲۸ (۷۱.۴۴)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۲.۵۵ (۰.۹۱) ۹۶۶,۳۵۳.۰۲ (۹۶.۴۹)
۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۲.۵۶ (۰.۲۳) ۱,۰۱۰,۰۰۰ (۵۶.۵۹)
۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۲.۵۵ ۰ ۹۷۲,۶۲۵.۴۵ ۰
۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۲.۵۵ ۰ ۹۷۶,۹۶۳.۲۸ ۰
۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۲.۵۵ ۰ ۹۸۱,۳۱۶.۲ ۰