صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ تایید صورتجلسه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲- نغییر نام صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۲- تغییر نام صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ تاییدصورتجلسه مجمع ۱۸ مهر صندوق امین ملت-مجمع سالانه تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ صورتجلسه مجمع ۱۸ مهر صندوق امین ملت-مجمع سالانه تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ صورتجلسه تغییرات اساسنامه ای مجمع ۲۷ شهریور۱۴۰۲- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه ای مجمع ۱۷ مهر ۱۴۰۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ صورتجلسه تغییرات اساسنامه ای مجمع ۱۷ مهر ۱۴۰۱- مجمع سالانه تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ صورتجلسه تغییرات اساسنامه ای مجمع ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - اصلاح حد نصاب مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه ای مجمع ۲۸ آذر ۱۴۰۰ بابت تغییر متولی صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ صورتجلسه تغییرات اساسنامه ای مجمع ۲۸ آذر ۱۴۰۰ بابت تغییر متولی صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ صورتجلسه تایید شده تغییرات اساسنامه ای مجمع سالانه ۷ مهر ۱۴۰۰-مجمع سالانه تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ صورتجلسه تغییرات اساسنامه ای مجمع سالانه ۷ مهر ۱۴۰۰-مجمع سالانه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رزومه مدیران سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه ای مجمع ۸ دی ۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ صورتجلسه تغییرات اساسنامه ای مجمع ۸ دی ۱۳۹۹ بابت تمدید دوره فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ تاییدیه صورتجلسه مجمع ۳۱ شهریور۹۹ امین ملت تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صورتجلسه تغییرات اساسنامه ای مجمع سالانه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ صورتجلسه تغییرات اساسنامه ای مجمع ۲۹ تیر ۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ رزومه مدیران سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ رزومه مدیران سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ نامه تاییدیه تغییرات اساسنامه ای مجمع مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ صورتجلسه اساسنامه ای مجمع مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ نامه تاییدیه تغییرات اساسنامه ای مجمع مورخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ نامه تاییدیه تغییرات مجمع ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ تایید صورتجلسه اساسنامه ای مجمع ۱۶ دی ۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ تایید تغییرات اساسنامه ای مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ صورتجلسه تغییرات اساس‌نامه ای مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تایید تغییرات اساسنامه ای مطابق با مجمع ۱۴ مهر ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ تایید تغییرات اسانامه ای مجمع ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تصمیمات مجمع مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ مجمع ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ آگهی مجمع ۱۲ خرداد ۹۷-اسانامه ای تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ مجمع ۱۲ خرداد ۹۷ - اساسنامه ای تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ مجمع ۵ اردیبهشت ۹۷-اساسنامه ای تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ مجمع ۱۹ مهر ۹۶- اساسنامه ای تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ مجمع ۱۹ مهر ۹۶- اساسنامه ای تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ مجوز تمدید فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مجمع ۱۱ اسفند ۹۵ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ مجمع ۱۳ تیر ۱۳۹۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ مجمع ۹ اسفند ۱۳۹۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ مجمع ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ تغییرات اساس نامه