صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱,۱۱۵,۵۲۱ ۱۶,۹۸۸ ۱۸,۹۵۰,۴۷۰,۷۴۸ ۲۱.۹۴
۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱,۱۸۶,۸۹۷ ۱۵,۸۹۲ ۱۸,۸۶۲,۱۶۷,۱۲۴ ۲۱.۹۵
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۱,۲۰۲,۰۹۳ ۱۶,۴۳۹ ۱۹,۷۶۱,۲۰۶,۸۲۷ ۲۱.۹۴
۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱,۲۰۷,۶۸۷ ۱۶,۵۷۹ ۲۰,۰۲۲,۲۴۲,۷۷۳ ۲۲.۱۵
۵ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۱,۲۲۱,۳۲۱ ۱۶,۶۵۰ ۲۰,۳۳۴,۹۹۴,۶۵۰ ۲۲.۲۵
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۷۹۱,۴۶۱ ۱۴,۷۹۶ ۱۱,۷۱۰,۴۵۶,۹۵۶ ۱۹.۵۷
۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۸۱۳,۱۲۳ ۱۴,۷۹۴ ۱۲,۰۲۹,۳۴۱,۶۶۲ ۱۹.۵۶
۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۸۴۵,۷۰۸ ۱۵,۲۸۹ ۱۲,۹۳۰,۰۲۹,۶۱۲ ۱۹.۵۶
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۸۴۵,۹۶۷ ۱۵,۲۸۹ ۱۲,۹۳۳,۹۸۹,۴۶۳ ۱۹.۵۶
۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۸۹۸,۱۵۹ ۱۵,۲۸۹ ۱۳,۷۳۱,۹۵۲,۹۵۱ ۱۹.۵۶