صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ صورتجلسه مجمع ۷ اسفند ۱۴۰۲- تغییر هزینه حسابرس صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ صورتجلسه مجمع ۲۲ مهر ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری امین ملت- تغییر کارمزد متولی تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ صورتجلسه مورخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ صندوق امین ملت - تغییر هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - اصلاح حد نصاب مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ - افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۲۸ آذر ۱۴۰۰ بابت تغییر کارمزد متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۱۰ مهر ۱۴۰۰ بابت تغییر هزینه ها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ بابت تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۶۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۸ دی ۱۳۹۹ بابت تمدید دوره فعالیت صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ تاییدیه صورتجلسه مجمع ۳۱ شهریور۹۹ امین ملت -امیدنامه ای تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صورتجلسه مجمع ۳۱ شهریور۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۳۱ شهریور۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ تایید صورتجلسه مجمع ۲۹ تیر ۱۳۹۹ صندوق امین ملت تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ تایید سازمان جهت تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۵۵ و ۱۲۰۲۰۱۶۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۲۹ تیر ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۲۴ تیر ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ تایید صورتجلسه امیدنامه ای مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ تاییدیه مجمع مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ تایید تغییرات امیدنامه ای مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ تاییدیه مجمع ۲۶ آذر ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۲۶ آذر ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ تایید تغییرات امیدنامه ای مجمع ۱۲ آبان ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۱۲ آبان ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تایید تغییرات امیدنامه ای مجمع ۱۴ مهر ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ تایید تغییرات امید نامه ای مجمع ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تصمیمات مجمع مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ مجمع ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ مجمع ۱۳ اسفند ۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ مجمع ۶ دی ماه ۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ مجمع ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مجمع ۱۱ اسفند ۹۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ مجمع ۱۴ مهر ۱۳۹۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ مجمع ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ مجمع ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ مجمع ۴ آذر ۱۳۹۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ مجمع ۲۲ مهر ۱۳۹۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ مجمع ۱۳ تیر ۱۳۹۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ مجمع ۹ اسفند ۱۳۹۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ مجمع ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ مجمع ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ مجمع ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ تغییرات امیدنامه