صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ %۰.۰۵۵
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ %۰.۳۸۳ (۲.۲۶۱)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ %۱.۷۰۷ (۷.۵۸۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ %۵.۱۵ %۱.۹۸۶
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ %۱۰.۲۲۴ %۴.۴۶۲
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ %۲۰.۳۶۵ (۸.۲۵۷)%
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ %۲۵۲.۸۱۵ %۱۵۰۷۵.۸۹۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۶۲ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۵.۴۲)% (۱۰.۱۶)%